SZKÓŁKA DLA DZIECI 2018/2019

SZKÓŁKA DLA DZIECI 2018/2019

Szkółka dla Dzieci 2018 / 2019 - Wisła Nowa Osada

Zapraszamy na szkolenia grupowe dla dzieci
podczas których pod okiem doświadczonego i wykwalifikowanego instruktora
dzieci będą uczyć się jazdy na nartach.

Szkolenia odbywać się będą w grupach 4 - 8 osób,
przez 5 dni - od poniedziałku do piątku - w godzinach 09:50 - 12:50
w Ośrodku NOWA OSADA w Wiśle.

KOSZT SZKOLENIA: 500 zł brutto / 1 osoba

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wpłata zadatku w wysokości 100pln brutto na nasze konto ING Bank Śląski: 18 1050 1083 1000 0090 3019 8171

W cenie: szkolenie narciarskie z instruktorem przez 5 dni w podanych godzinach, rozgrzewka, poczęstunek w czasie przerwy, certyfikat ukończenia kursu, pamiątkowy medal, indeks, przejazdy wyciągiem instruktora, wypożyczenie koszulek wyróżniających dzieci na stoku podczas zajęć.

Wynajęcie kompletu sprzętu dla dziecka na czas szkolenia - 150pln brutto.

Szczegóły wynajęcia sprzętu - WINTER GROUP pod numerem telefonu 507-705-000

http://wypozyczalnia-wisla.pl

Proszę powołać się na rezerwację w szkole narciarsko snowboardowej Xtraining.


Terminy szkoleń:

11.02.2019 - 15.02.2019


DODATKOWE INFORMACJE pod numerem telefonu +48 664 454 949, +48 662 681 680
lub email: biuro@xtraining.pl

ZAPISY - formularz poniżej lub telefonicznie

ZAPISY - FORMULARZ - KLIKNIJ

POTWIERDZAMY NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ NASZYCH USŁUG NASZĄ LICENCJĄ


FOTO


Szkolenie odbywać się będzie z podziałem na grupy w zależności od poziomu umiejętności:

Początkujący - grupa zielona:

Narciarze stawiający pierwsze kroki na śniegu. Szkolenie grupowe przeznaczone dla dzieci, które pragną wejść w świat narciarstwa ale jeszcze nigdy nie stały na nartach.
Grupa pod okiem instruktorów zapoznaje się ze sprzętem oraz uczy się bezpiecznego poruszania na stokach płaskich i techniki jazdy wyciągiem dla początkujących. Przez pierwsze dwa dni dostępni są 2 Instruktorzy.
 
Średniozaawansowani - grupa niebieska:

Narciarze już jeżdżący, samodzielnie wykonujący skręty w pozycji płużnej do zatrzymania włącznie, potrafiący samodzielnie regulować prędkość jazdy.
Zajęcia grupowe przeznaczone dla dzieci, które opanowały już wcześniej podstawowy techniki narciarskiej - potrafiących SAMODZIELNIE wjeżdżać wyciągiem talerzykowym.
Szkolenie ma na celu poprawę techniki jazdy, szlifowanie jazdy w różnych rodzajach śniegu oraz bezpieczne poruszanie się na różnych trasach z korzystaniem kolei linowej.

Zaawansowani - grupa czerwona:

Narciarze jeżdżący na trasach niebieskich i czerwonych, potrafiący korzystać z wyciągów talerzykowych, orczykowych oraz kolei linowej. Zajęcia grupowe przeznaczone dla dzieci jeżdżących na nartach w pozycji równoległej z kijami, potrafiących regulować prędkość i wykonywć skręty o różnych promieniach.
Grupa pod okiem instruktora szlifuje technikę jazdy w różnych warunkach terenowych i na różnych trasach. Kursanci jako cel mają postawioną jazdę na krawędziach i cały cykl szkoleniowy do tego dąży.

Expert - grupa czarna

Narciarze jeżdżący bardzo dobrze w każdych warunkach oraz na trasach o każdym stopniu trudności z zachowaniem stylu oraz techniki. Potrafią bawić się nartami także poza trasami. Instruktor prowadzący kładzie nacisk na śmig - krótki, cięty skręt, technikę i poprawność jazdy na krawędzi, poprawną postawę oraz przygotowanie do jazdy sportowej czyli skrętu wymuszonego np. na trasie slalomu.

ZAJĘCIE KAŻDEGO DNIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OD OBOWIĄZKOWEJ ROZGRZEWKI
Regulamin szkoleń grupowych dla dzieci - Xtraining

1. Zajęcia odbywają się w terminach podanych powyżej, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach 09:50 – 12.50.

2. Grupa może liczyć minimum 4 osoby a maksymalnie 8 osób. Ilość miejsc jest ograniczona.

3. W czasie trwania zajęć przewidywana jest jedna przerwa około 15 minutowa na poczęstunek wraz z napojem. Menu do wyboru przedstawia dzieciom Instruktor prowadzący oraz rodzicom na spotkaniu organizacyjnym.

4. Harmonogram i program szkolenia w danej grupie pozostaje w gestii Instruktora prowadzącego zajęcia. Szkolenie prowadzone będzie zgodnie z aktualnym programem nauczania narciarstwa SITN PZN i S.N. Xtraining.

5. Pierwszego dnia zajęć o godzinie 09:45 Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są do stawienia się na zebraniu informacyjnym w Biurze Szkoły Narciarskiej Xtraining w Ośrodku Nowa Osada w celu ustalenia wszystkich szczegółów szkolenia oraz podpisania zgody na udział dziecka w zajęciach na śniegu i złożeniu pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu.

6. Każdego dnia Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko gotowe do zajęć (wyposażone w sprzęt narciarski, kask oraz karnet) do godziny 09:50 oraz odebrać je po zajęciach o godzinie 12:50.

7. Za dzieci nie odebrane przez Rodziców lub Opiekunów do godziny 12:50 Instruktor i Szkoła Narciarska XTRAINING będzie pobierała dodatkowe opłaty zgodnie z cennikiem szkoły tj. 80zł za każdą rozpoczętą godzinę.

8. Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w pasujący kask (Dz. U. z 2009 r., nr 226; poz 1809), oraz dobrze dobrany i wyregulowany sprzęt narciarski (Instruktor nie odpowiada za jakość i przygotowanie sprzętu).

9. Pierwszy dzień zajęć jest dniem rozpoznawczym i integracyjnym grupy. Uczestnicy zapoznają się z instruktorem, trasami oraz warunkami panującymi w ośrodku.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania umiejętności dzieci z grup niebieskich i czerwonych na pierwszym przejeździe próbnym pierwszego dnia kursu – po przejeździe rozpoznawczym ma prawo zakwalifikowania lub odrzucenia uczestnika ze względu na poziom uniemożliwiający sprawne przeprowadzenie zajęć bez szkody dla innych uczestników. Instruktor ma prawo do zmiany grupy szkoleniowej dziecku w każdym momencie trwania kursu. Dzieci uczestniczące w zajęciach oznaczone są plastronami Szkoły Xtraining.

11. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu zbyt małej ilości uczestników (mniej niż 4 osoby w danej grupie), zbyt zróżnicowanego poziomu uczestników uniemożliwiającego przeprowadzenie szkolenia lub wyjątkowo złych warunków pogodowych o czym poinformuje Zamawiających.

12. W przypadku zbyt małej ilości zainteresowanych szkoleniem osób (mniej niż 4 osoby na grupę) zajęcia zostaną odwołane a Rodzice lub Opiekunowie zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie najpóźniej w niedzielę poprzedzającą rozpoczęcie kursu. W takim przypadku zapraszamy na indywidualne szkolenia według cennika Szkoły Narciarskiej i Snowboardowej XTRAINING.

13. Koszt pięciodniowego szkolenia to 500 zł. Kwotę należy uiścić w kasie w Biurze Szkoły przed jego rozpoczęciem. Opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z zajęć lub nieobecności uczestnika na szkoleniu.

14. Koszt szkolenia narciarskiego nie obejmuje kosztów przejazdu wyciągiem uczestników – karnety powinny zostać zakupione przed rozpoczęciem szkolenia oraz wypożyczenia sprzętu narciarskiego i kasku.

15. Każdego dnia trwania kursu S.N. Xtraining zapewnia uczestnikom napój oraz słodki smakołyk podczas przerwy (batonik/gofer/rurka z bitą śmietaną itp).

16. Na koniec szkolenia dzieci otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia, indeks oraz pamiątkowe medale.

17. Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są poinformować Biuro Szkoły Narciarskiej XTRAINING lub Instruktora Prowadzącego o wszystkich przeciwwskazaniach zdrowotnych dziecka (uczuleniach, przewlekłych chorobach, ostatnio przebytych chorobach, przebytych kontuzjach).

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

19. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

20. Uczestnicy zajęć winni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

21. Wszystkie sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzygać będzie kierownictwo Szkoły Narciarskiej XTRAINING.

22. Kursanci oraz opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku zgodnie z zapisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 90. poz. 631 z późn. zm.)